DELEN  >>
Veiligheidsco÷rdinatieAlle certificatenSamen veilig ondernemenEPC deskundige

 

Onze diensten

 

Veiligheidsco÷rdinatie

Veiligheidsco÷rdinatie

Veiligheidsco÷rdinatie is verplicht voor alle bouwwerken (zowel nieuwbouw, renovatie, verbouwing als onderhoudswerkzaamheden) waarbij de werken uitgevoerd worden door 2 of meer aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens.
Gelieve dit telkens te bespreken met de architect, en bij twijfel kan je ons vrijblijvend contacteren.

Niveau A: Werken > 2,5 miljoen euro (volgens index mei 2001)
Niveau B: Werken < 2,5 miljoen euro (volgens index mei 2001)

Takenpakket:
 • Veiligheidsco÷ridinatie ontwerp
 • Veiligheidsco÷rdinatie verwezenlijking
 • Co÷rdinatiedagboek
 • Post-Interventiedossier

Op het einde van de werken, zal Archiline in samenspraak en overleg met de klant, het Postinterventiedossier opmaken.
Dit dient u te bewaren.

EPB - EPC - EAP

EPC

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken.

Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Het EPC certificaat is tien jaar geldig.

 

EPB

Sinds 1 januari 2006 dienen nieuwbouw- en verbouwingsprojecten met een stedenbouwkundige vergunning /melding te voldoen aan energienormen. De energieprestatie regelgeving, opgesteld door het VEA op basis van de Europese richtlijnen, verschillen van project tot project op basis van verschillende factoren. Wij begeleiden u en uw project hierbij graag verder doorheen deze wetgeving en verschillende na te leven richtlijnen.

Onderstaand kort een overzicht van de verscheidene na te leven richtlijnen, afhankelijk van de aard van het project en de aard van de werken:
 • E-peil: Richtgevend peil die de energiebehoefte van uw woning weergeeft
 • K-peil: Richtgevend peil met betrekking tot compactheid en isolatiepeil
 • U-waarde: de verduidelijking van de isolatie in een bepaald constructieonderdeel
 • Binnenklimaat - ventilatie: de kwaliteit van de binnenlucht in het gebouw via gecontroleerde ventilatie
 • Jaarlijkse netto energiebehoefte aan verwarming: richtgevende energiegeboefte van het gebouw per m▓ vloeroppervlak weergegeven
 • Oververhittingsfactor: het risico op oververhitting vermijden in een woning
 • Bouwknopen (inrekenen van koude bruggen)
 • Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014: 10% hernieuwbare energie regel
 • De eisen die van toepassing zijn op uw project zijn in functie van de datum van vergunningsaanvraag. Deze datum bepaald de energie-eisen die aan uw project gesteld zullen worden

Wij begeleiden u graag verder doorheen deze wetgeving en energie-eisen voor de verschillende bouwprojecten. Dit zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Haalbaarheidstudie

In navolging van de energie-eisen die gesteld worden aan nieuwbouw en renovatieprojecten wordt vanuit Europese hoek ook gevraagd om het gebruik van hernieuwbare energiesystemen in rekening te brengen.

Losstaand van de voorzieningen die sinds 01/01/2014 van toepassing zijn (10% hernieuwbare energie-eis), stelt het VEA (Vlaams Energieagenstschap) dat gebouwen van 1000m▓ of groter een haalbaarheidstudie naar het gebruik van hernieuwbare energie bestudeerd wordt.

Bij vragen in verband met een haalbaarheidsstudie omtrent een project kan u ons steeds contacteren. Wij kunnen u hierbij verdere begeleiding bieden en u deze studie aanbieden.

 

Elektrische keuring

Elektrische keuring

 

Tijdelijk geen inhoud

Gaskeuring

Gaskeuring

 

Tijdelijk geen inhoud

Rioolkeuring

Riolering

Bij nieuwbouw zal u steeds een keuring moeten laten uitvoeren vooraleer u kan aanluiten op het rioleringsstelsel. Het is aan de rioolbeheerder om te beslissen of zij een keurder aanstellen, dan wel of de bouwheer er zelf voor instaat. In het laatste geval, kan u hiervoor bij ons terecht. Neem hiervoor wel tijdig contact met ons op, zodanig dat u bij de bouw kan rekening houden met de vereisten enerzijds, en het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal anderzijds. Ook kan dan het tijdstip van de plaatselijke controle zo gekozen worden dat het stelsel maximaal visueel te inspecteren is.

Sowieso valt het aan te bevelen de rioleringswerken gedegen fotografisch te documenteren. Wanneer het volledige stelsel aan de hand van foto's overlopen kan worden, zijn verder ingrepen of tests vaak overbodig.

Luchtdichtheidstest

Luchtdichtheidsmeting

Luchtdicht bouwen en verbouwen wordt steeds belangrijker en kan gebreken blootstellen in uw woning. Door het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting in een nieuwbouwwoning kan uw E-peil dalen en luchtlekken opgespoord worden.

In uw EPB-berekening wordt er een waarde bij ontstentenis toegepast m.b.t. tot de luchtdichtheid van uw woning .

Voor de uitvoering van de test wordt de volgende procedure toegepast:
 • Plaatsen van systeem in een opening in de woning (bij voorkeur in de voordeur).
 • In onderdruk en overdruk plaatsen van de woning, d.m.v. ventilator.
 • Voorafgaandelijk van de effectieve test wordt volgens eisen de ventilatie in de woning afgezet of afgekleefd.
 • Na de uiteindelijke test wordt een rapport opgemaakt.
Thermografie

Thermografie

 

Tijdelijk geen inhoud

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Het is sterk aan te raden bij structurele werken, of om discussies te voorkomen achteraf met geburen, om een plaatsbeschrijving uit te voeren.

De schadeopname gebeurt meestal door een expert of architect, voordat een aannemer of onderaannemer start met afbraak- of verbouwingswerken van de bewuste gebouwen. De eigenaar van het gebouw verklaart zich op voorhand schriftelijk akkoord met de opgenomen schade door de ondertekening van het gedateerde verslag.

 

 

 

Ons team van deskundigen

Steeds tot uw dienst voor al uw vragen.

 

Ing. Willy Zwaenepoel
050.37.21.00
0476.56.48.06
 • Gedelegeerd bestuurder
Maarten Zwaenepoel
050.37.21.00
 • Erkend Energiedeskundige
  (Vlaanderen & Brussel)
 • Gecertificeerd in Luchtdichtheidsmetingen
 • Veiligheidsco÷rdinator
Ing. Tom Henderyckx
050.37.21.00
 • EPB-verslaggeving
 • Veiligheidsco÷rdinatie
 • Haalbaarheidsstudie
Pieter Snauwaert
050.37.21.00
 • Veiligheidsco÷rdinatie
 • Werfopvolging
Cedric Meganck
050.37.21.00
 • Veiligheidsco÷rdinatie
 • Erkend Energiedeskundige (Vlaanderen)
 • Gecertificeerd in Luchtdichtheidsmetingen
 • Plaatsbeschrijvingen
Ing. Matthias Debussche
050.37.21.00
 • EPB-verslaggeving (Vlaanderen)
Joyce Ryckx
050.37.21.00
 • Administratief bediende EPB
Amaryllis
050.37.21.00
 • Administratief bediende EPB

 

 

 

Contacteer ons

 

ARCHILINE

Wijnenburgstraat 19 c
8000 Brugge
T 050 / 37 41 50
F 050 / 36 05 93
E

 

Archiline

Wijnenburgstraat 19 c
8000 Brugge
T 050 / 37 41 50
F 050 / 36 05 93
E
Webdesign by T-PI.be Aproved